За кантората

Адвокат Венислава Цанкова е член на Софийска адвокатска колегия.

Завършва специалност „Право“ с отличие и придобива квалификационна степен „Магистър по право“ през 2004 г.

Тя основава кантората през 2019 г., като преди това е била адвокат в утвърдена адвокатска кантора в София, специализирана в гражданското, търговско и вещно и наказателно право.

През годините е придобила богат юридически опит в различни сфери на правото. Работила е като „Разследващ полицай“ в столично районно полицейско управление, където натрупва познания в областта на наказателното право. От 2008г. заема длъжността „Главен юрисконсулт“ в Националния Осигурителен Институт (НОИ), където придобива специфичен опит в сферата на осигурителното законодателство, административното производство и обществените поръчки. Професионалното си развитие продължава като „Началник на правен отдел“ в административен район на територията на Столична община, където ръководи цялостното правно обслужване на всички дейности, делегирани по закон.

Кантората има успехи в различни направления на правото в следствие на дългогодишния опит.

Основни принципи на работа в кантората

L

Компетентност и индивидуалност при разрешаване на всеки правен казус

L

Ефективност при предоставяне на правната услуга, съобразена с клиента

L

Защита на клиента като се предприемат правилните действия, съобразно всеки казус

L

Почтеност и лоялност в отношенията с клиентите

L

Конфиденциалност при взаимоотношенията с клиентите.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти