Административно право

  • Съдействие и представителство в производствата пред различни административни органи – държавни и общински органи, местна и централна администрация, специализирани юрисдикции.
  • Правно съдействие при издаване на административни актове – разрешения, лицензии, протоколи, удостоверения.
  • Обжалване на административни актове в административна и съдебна фаза.
  • Обжалване на индивидуални административни актове или отказ за издаване на такива.
  • Обжалване на наказателни постановления.
  • Обжалване на административни откази, действия или бездействия.
  • Търсене отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за причинените от тях вреди /ЗОДОВ/.

Потърсете ни при въпроси, свързани с административното право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите
За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай, че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти