Наказателно право

  • Защита в досъдебно производство и извършване на процесуални действия в него.
  • Защита на подсъдимия и частния обвинител в съдебното производство.
  • Защита по наказателни дела от частен характер на частния тъжител.
  • Защита пред съд по мерки за неотклонение и за процесуална принуда.
  • Заличаване на криминална регистрация от информационните масиви на МВР на лица.
  • Реабилитиране на осъдени лица по съдебен ред.
  • Условно предсрочно освобождаване.
  • Защита на пострадалия или неговите наследници по наказателно производство срещу извършителя.

Потърсете ни при въпроси, свързани с наказателното право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите
За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай, че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти