Гражданско право

  • Исково производство по общия ред на ГПК.
  • Особени искови производства.
  • Събиране на вземания по съдебен и извънсъдебен ред.
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнително производство.
  • Защита на длъжника от неправомерни действия на държавни и частни съдебни изпълнители.
  • Защита на накърнени потребителски права.
  • Съдебна промяна на име.

Потърсете ни при въпроси, свързани с гражданското право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите
За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай, че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти