Облигационно право

  • Предявяване на искове за нищожност или унищожаемост на сделки.
  • Предявяване на иск за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване.
  • Предявяване на иск за разваляне на договори, за неустойки и претърпени вреди.
  • Изготвяне на договори за наем, заем, цесия, влог, продажба, дарение, замяна и други.
  • Процесуално представителство по искове за изпълнение на договор, унищожаване на договор, обезщетения и неустойки по договор, прекратяване на договор.
  • Разваляне на алеаторни договори /за гледане и издръжка/.
  • Съставяне на нотариални актове за продажба на недвижими имоти.
  • Защита на Вашите интереси и договаряне на обезщетения във връзка с причинени имуществени и неимуществени вреди по повод пътно-транспортни произшествия /ПТП/.
  • Обжалване на всякакви откази на застрахователи.

Потърсете ни при въпроси, свързани с облигационното право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите
За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай, че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти