Вещно право

  • Правна консултация при сделки с недвижими имоти.
  • Проучване на недвижими имоти и подготовка на документация по покупко- продажба.
  • Съдействие пред нотариус.
  • Изготвяне на  проекти за нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, констативни нотариални актове, нотариални актове по учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки и др.
  • Вписване на завещания.
  • Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни и завещания.
  • Консултации и процесуално представителство по дела с вещноправни интереси.
  • Защита на интереси при нарушено владение.
  • Делба на недвижим имот – извънсъдебна и съдебна.

Потърсете ни при въпроси, свързани с вещното право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите

За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти