Търговско право

 • Подготвяне на документи и съдействие в процеса на учредяване на дружества и при избора на организационната им форма.
 • Прехвърляне на дружествени дялове.
 • Промяна на правната форма.
 • Продажба на търговско дружество.
 • Ликвидация на търговски дружества.
 • Изготвяне на книжа и документи от всякакъв характер, касаещ дейността на търговските дружества.
 • Комисионни договори, договори за лизинг и превоз.
 • Представителство пред държавни и общински органи.
 • Правно съдействие във връзка с изпълнение на договорни задължения.
 • Процесуално представителство по търговски дела пред всички съдебни инстанции.
 • Търговски регистър – вписване, промяна на обстоятелствата, заличаване.

Потърсете ни при въпроси, свързани с търговското право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите
За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай, че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти