Осигурително право

  • Правни консултации и предоставяне на защита при дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване.
  • Правни консултации по всички обезщетения, получавани по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
  • Административно и съдебно представителство по оспорване на ревизионни актове по реда на КСО.
  • Трудова злополука.

Потърсете ни при въпроси, свързани с осигурителното право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите
За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай, че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти