Семейно право

  • Развод по взаимно съгласие и по исков ред.
  • Уреждане на имуществените отношения между съпрузите, брачни договори, имуществени спорове между съпрузи.
  • Издръжка на деца, съпруг, низходящи.
  • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България.
  • Упражняване на родителските права.

Потърсете ни при въпроси, свързани с семейното право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите
За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай, че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти