Наследствено право

  • Изготвяне на договори за дарения и завещания.
  • Изготвяне на нотариално и саморъчно завещание.
  • Отказ от наследство.
  • Предявяване на искове за поделяне на наследствената маса. Производство по делба на наследството.
  • Предявяване на иск за нищожност или унищожаемост на завещанието.
  • Представителство и защита в производства по намаляване на завещания и дарения, накърняващи запазената част на наследник.

Потърсете ни при въпроси, свързани с наследственото право

E
Кога да ни потърсите
Своевременната правна консултация още при възникване на конкретния за Вас казус Ви позволява да получите ясен и адекватен отговор на поставения правен въпрос, съобразен с действащото законодателство.
E

Какво да подготвите
За да получите най-добрата правна консултация е необходимо да сте формулирали ясни и точни въпроси и да подготвите документи, в случай, че такива са налице за конкретния казус.

E

Защо да не отлагате
Нерядко клиентите не се обръщат към адвокат или пък го правят много късно, но тази пасивност може да причини по-големи неудобства или да струва много по-скъпо.

Получете консултация
още сега

Изпратете ни запитването си по e-mail или се обадете

Контакти